EfTEN Capital AS on 2008. aastal asutatud varavalitsemise ettevõte, mis tegeleb investeerimisfondide valitsemisega Balti riikides. EfTEN Capital AS valitseb EfTEN Kinnisvarafond ASi.

EfTEN Capitali valitsemisportfelli kuulub:

  • 20 ärihoonet
  • 200 000 m2 üüritavat pinda ja 323 üürnikku
  • Valitsevate ärihoonete turuväärtus on kokku 200 miljonit eurot

EfTEN Capital AS omab fondivalitseja litsentsi ning kuulub Finantsinspektsiooni järelevalve alla.