EfTEN Capital AS on 2008. aastal asutatud varavalitsemise ettevõte, mis tegeleb investeerimisfondide valitsemisega Balti riikides. EfTEN Capital AS valitseb EfTEN Kinnisvarafond ASi, EfTEN Kinnisvarafond II AS-i ning EfTEN Real Estate Fund III AS-i. Fondivalitseja ei oma osalusi tema poolt valitsetavates fondides.

EfTEN Capitali grupi valitsemisportfelli kuulub:

  • 40 ärihoonet
  • üle 600 üürniku
  • Valitsevate ärihoonete turuväärtus on kokku 350 miljonit eurot

EfTEN Capital AS omab alternatiivse fondivalitseja litsentsi ning kuulub Finantsinspektsiooni järelevalve alla.